پیام فرستادن
چین کیسه های فله FIBC سازنده
شرکت
محصولات
کیسه های فله FIBC
کیف های فله بالا را باز کنید
کیسه فله بالای دهانه
کیسه فله گیج شده
آستر ظروف فله
کیف تاپ فله دافل
کیسه های فله پایین فواره
کیف فله کراس کرنر
کیسه فله بالابر تونل
کیف فله پنل U
آستر کیف فله
آستر کیسه فله فویل آلومینیومی
کیف بافته شده PP
کیف بافته بوپ
پارچه بافته شده PP